Penjelasan Sembilan Puluh Sembilan Nama Allah

Penjelasan 99 (Sembilan puluh sembilan) Asmaul Husna (asmaulhusnacenter.com)

Asmaul Husna Dari Al-Qur’an

 1.  الله = Allah (Yang Maha Diibadahi)
 2. الإله = Al-Ilah (Yang Maha Diibadahi)
 3. الرّب = Ar-Robb (Yang Maha Memelihara)
 4. الرحمن = Ar Rahman (Yang Maha Pengasih/Pemurah) + Ar Rahman 2
 5. الرحيم = Ar Rahiim (Yang Maha Penyayang)
 6. الواحد = Al Wahid (Yang Maha Esa)
 7. الاحد = Al Ahad (Yang Maha Esa/Tunggal) + Al Ahad 2
 8. الصمد = As Shamad/As Shomad/As Somad (Yang kepadaNya bergantung seluruh makhluk)
 9. الحي = Al Hayyu/Al Hayy (Yang Maha Hidup)
 10. القيوم = Al Qayyuum/Al Qoyyum/Al Qoyum (Yang Maha Mandiri)
 11. الأول = Al Awwal (Yang Maha Awal)
 12. الأخر = Al Akhir/Al Aakhir (Yang Maha Akhir)
 13. الظاهر = Az Zhahir/Az Zohir/Al Zhaahir (Yang Maha Nampak)
 14. الباطن = Al Bathin/Al Baathin/Al Batin (Yang Mahadekat)
 15. العظيم = Al Azhim/Al-Adzim/Al ‘Azhiim (Yang Maha Agung)
 16. الكبير = Al Kabir/Al Kabiir (Yang Maha Besar)
 17. العلى = Al ‘Aliy/Al Ali (Yang Maha Tinggi)
 18. الأعلى = Al A’la/Al Akla (Yang Maha Tinggi)
 19. المتعال = Al Muta’al/Al Muta’aal/Al Mutaal (Yang Maha Tinggi)
 20. الحميد = Al Hamid/Al Hamiid (Yang Maha Terpuji)
 21. المجيد = Al Majid/Al Majiid (Yang Maha Mulia)
 22. بديع السماوات والأرض = Badi’us Samawati wal Ardh/Badiussamawati wal ardh (Pencipta Langit dan Bumi)

البديع = Al Badii’/Al Badhi/Al Badi’ (Yang Maha Pencipta)

 1. نور السماوات والأرض = Nurus Samawati wal Ardh/Nurussamawati wal ardh (Cahaya langit dan bumi)
 2. ذو الجلال و الإكرام = Dzul Jalali WalIkram/Dzul Jalaali wal Ikraam/Dzul jalali wal ikrom (Yang Maha Memiliki Kebesaran dan Karunia)
 3. مالك الملك = Malikul Mulk/Malikulmulki (Yang Maha Memiliki Kekuasaan/Raja Diraja)
 4. المليك = Al Maliik (Yang Maha Merajai/Berkuasa)
 5. الملك = Al Malik (Yang Maha Merajai/Berkuasa)
 6. القدوس = Al Quddus (Yang Maha Suci)
 7. السلام = As Salaam (Yang Maha Sejahtera)
 8. المؤمن = Al Mu’min/Al Mukmin (Yang Maha Memberi Keamanan)
 9. المهيمن = Al Muhaimin (Yang Maha Memelihara)
 10. العزيز = Al ‘Aziiz/Al Aziz (Yang Maha Perkasa)
 11. الجبار = Al Jabbar (Yang Mahakuasa)
 12. المتكبر = Al Mutakabbir (Yang Mahasombong)
 13. الخلّاق = Al Khallaq/Al Khollaaq (Yang Maha Pencipta)
 14. الخالق = Al Khaliq (Yang Maha Pencipta)
 15. البارئ = Al Baari’ (Yang Maha Mengadakan)
 16. المصور = Al Mushawwir (Yang Maha Membentuk Rupa)
 17. القادر = Al Qaadir (Yang Maha Menentukan/Mahakuasa)
 18. القدير = Al Qadiir (Yang Maha Menentukan kadar/takdir)
 19. المقتدر = Al Muqtadir (Yang Mahakuasa)
 20. القاهر = Al Qohir/Al Qaahir/Al Qahir (Yang Maha Memaksa)
 21. القهار = Al Qahhar/Al Qahhaar (Yang Maha Menundukkan/Mengalahkan)
 22. القوى = Al Qawiy/Al Qowi/Al Qawiyy (Yang Mahakuat)
 23. المتين = Al Matin/Al Matiin (Yang Mahakokoh)
 24. الحق = Al Haqq/Al Hak (Yang Mahabenar)
 25. المبين = Al Mubin/Al Mubiin (Yang Maha Menjelaskan)
 26. السميع = Al Samii’/As Sami (Yang Maha Mendengar)
 27. العليم = Al ‘Aliim/Al Alim (Yang Maha Mengetahui)
 28. البصير = Al Bashir/Al Bashiir (Yang Maha Melihat)
 29. الخبير = Al Khabir/Al Kabiir (Yang Maha Mengenal)
 30. الشهيد = As Syahid/Asy Syahiid (Yang Maha Menyaksikan)
 31. الحسيب = Al Hasib/Al Hasiib (Yang Maha Mencukupi)
 32. الرقيب = Ar Raqiib/Ar Roqib (Yang Maha Mengawasi)
 33. القريب = Ar Qarib/Al Qariib/Al Qorib (Yang Maha Mahadekat)
 34. المجيب = Al Mujib/Al Mujiib (Yang Maha Mengabulkan Do’a)
 35. العفو = Al Afuww/Al ‘Afuw (Yang Mahapemaaf)
 36. الغفور = Al Ghafur/Al Gofur/Al Ghafuur (Yang Maha Mengampuni)
 37. الغفار = Al Ghaffaar (Yang Sangat Maha Pengampun)
 38. التواب = At Tawwaab (Yang Maha Menerima Taubat)
 39. الحليم = Al Haliim (Yang Mahalembut dan Penyantun)
 40. الرؤوف = Ar Ra’uf/Ar Ra’uuf (Yang Maha Penyantun)
 41. اللطيف = Al Lathif/Al Lathiif (Yang Maha Lembut)
 42. الودود = Al Wadud/Al Waduud (Yang Maha Mengasihi)
 43. الشكور = As Syakur/As Syakuur (Yang Maha Berterimakasih)
 44. الشاكر = As Syakir/Asy Syaakir (Yang Maha Mensyukuri)
 45. البر = Al Barr/Al Barru (Yang Mahabaik)
 46. المحيط = Al Muhith/Al Muhiith (Yang Mahameliputi)
 47. الواسع = Al Wasi’/Al Waasi’ (Yang Maha Luas)
 48. الوهاب = Al Wahab/Al Wahhaab/Al Wahhab (Yang Maha Memberi Karunia)
 49. الغنى = Al Ghaniyy/Al Ghoniy (Yang Maha Kaya)
 50. الكريم = Al Karim/Al Kariim (Yang Maha Pemurah/Mulia)
 51. الأكرم = Al Akram/Al Akrom (Yang Maha Pemurah/Mulia)
 52. الرّازق = Ar Raziq/Ar Raaziq/Ar Roziq (Yang Maha Pemberi Rezeki)
 53. الرزاق = Ar Razzaaq/Ar Razzaq (Yang Maha Pemberi Rezeki)
 54. الفتاح = Al Fattah/Al Fattaah (Yang Maha Pembuka Rahmat)
 55. المقيت = Al Muqiit (Yang Maha Meberi Makanan)
 56. الهادي = Al Haadii (Yang Maha Memberi Petunjuk) + Al-Hadi 2
 57. الحكم = Al Hakam (Yang Maha Hakim)
 58. الحكيم = Al Hakim (Yang Mahabijaksana)
 59. الوكيل = Al Wakil/Al Wakiil (Yang Maha Memelihara)
 60. الحفيظ = Al Hafizh/Al Hafidz (Yang Maha Memelihara/Menjaga)
 61. الولى = Al Waliyy/Al Waliy (Yang Maha Melindungi)
 62. المولى = Al Maula/Al Maulaa (Yang Maha Pelindung)
 63. النصير = An Nashir/An Nashiir (Yang Maha Penolong)
 64. الكافي = Al Kafi/Al Kaafii (Yang Maha Mencukupi)

Asmaul Husna Dari As-Sunnah

 1. الشافي = Asy Syafi/As Syaafii (Yang Maha Menyembuhkan)
 2. الرفيق = Ar Rafiq/Ar Rofiq/Ar Rafiiq (Yang Mahalembut)
 3. الجميل = Al Jamiil/Al Jamil (Yang Maha Indah)
 4. القابض = Al Qabidh/Al Qobidh/Al Qaabidh (Yang Maha Menyempitkan)
 5. الباسط = Al Basith/Al Baasith (Yang Maha Melapangkan)
 6. المقدم = Al Muqaddim/Al Muqoddim (Yang Maha Mendahulukan)
 7. المؤخر = Al Mu’akkhir (Yang Maha Mengakhirkan)
 8. المعطي = Al Mukthi/Al Mu’thii (Yang Maha Memberi)
 9. المنّان = Al Mannan/Al Mannaan (Yang Maha Memberi Karunia)
 10. السيّد = As Sayyid (Yang Maha Menguasai)
 11. الحييّ = Al Hayiyy (Yang Maha Pemalu)
 12. الستّير = As Sittir/As Sittiir (Yang Maha Menutupi)
 13. الوتر = Al Witr (Yang Mahaganjil)

 

Diambil dari “Miracle of Asmaul Husna”

Cianjur, 30 Maret 2020

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.